Retningslinjer for å reservere bane

Retningslinjer for reservasjon av baner på PTK:

  1. Alle baner kan bookes, unntatt når de er reservert for turnering, seriespill, kurs etc.
  2. Kun medlemmer kan booke baner på alle dager og timer.
  3. To/fire spillere kan kun booke for to timer samme dag. Er banen, eller annen bane ledig etter spilte timer, kan det spilles videre.
  4. I spesielle tilfeller, kan det avtales med styret å booke påfølgende timer.
  5. Det kan ikke bookes for flere påfølgende dager.
  6. Booking skal skje i eget navn og vedkommende må også spille.
  7. Ikke-medlemmer kan ikke booke i Prime Time. som er mandag til torsdag kl. 16:00-21:00
  8. Pris for baneleie er kr. 250,- og betaling skal være mottatt PTK, før bane kan utleies til ikke medlemmer.
  9. Baneleie innbetales til bankkonto 5024.20.27210 eller Vipps # 609385 (PTK Baneleie)
  10. Disse regler kan bli endret i sesongen ved behov.

Nå er det nok en del av våre medlemmer som ikke er vant til å reservere bane, og i de aller fleste tilfeller vil det nok være en ledig plass for å spille. På dagtid og i helger er det normalt god tilgang, men vi oppfordrer alle til å bruke reservasjon. Så vil vi i tiden framover se hvordan behovet blir og tilpasse systemet til dette.

Klikk her for å reservere bane.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *