Nye koronavettregler pr. november 2020

Utdrag fra Norges Tennisforbunds nyhetsbrev for november 2020:
Smittetrykket øker i Norge. Nye tiltak har kommet. Norsk tennis og padel står på ny foran en utfordrende tid. NTF henstiller derfor alle klubber til å følge de nasjonale og lokale retningslinjene. Klarer vi det, så er sjansen stor for at hverdagen vil komme raskere tilbake til normalen. Til tross for den økende smittetrenden, er konsekvensene for tennis og padel ikke så alvorlig som den var i mars og april. Vi kan fremdeles drive racketsportene, men vi må være bevisste på vår adferd og smittevernstiltak.

På tennis.no vil dere finne veiledning/anbefalinger for tennis- og padelspill. NTF er overbevist om at våre medlemsklubber er forsvarlige og tar samfunnsansvar. NTF registrerer at smittetrykket er ulikt fra kommune til kommune. De hardest rammede kommunene har innført strengere tiltak enn de nasjonale og vi ber derfor medlemsklubbene sjekke retningslinjer i sin tilhørende kommune.

Hvordan påvirker dette oss?
Prinsdal Tennisklubb sitt uteanlegg er uansett nå stengt for vinteren, men tiltakene har påvirket oss da tennishallene hvor mange av våre medlemmer har time om vinteren, i både Oslo og Nordre Follo kommune, nå er stengt for mosjonsspillere. Det er gjort unntak for elitesatsning. Vi følger med på de nasjonale og kommunale retningslinjene, og håper smitteverntiltakene fungerer slik at vi raskt kan komme tilbake på banene igjen.

Vi påvirkes ellers i form av tapte inntekter som følge av kanselleringer av leie av klubbhuset som følge av smitteverntiltakene.