Æresmedlemskap er Prinsdal Tennisklubbs høyeste utmerkelse. Æresmedlemskap kan tildeles personer som har

  • Utført fremragende og fortjenestefylt arbeid for klubben gjennom mange år og/eller
  • Lagt ned en spesielt stor administrativ innsats over lang tid, og/eller
  • Bidratt i en eller flere spesielle saker som har fått stor betydning for klubben, og/eller
  • Gjennom mange år, så vel sportslig som administrativt, har betydd svært mye for miljø, samhold og trivsel i klubben

Bilde av æresmedlemmene henges opp i klubbens lokaler, og æresmedlemmer skal inviteres til jubileer og andre store tilstelninger i klubbens regi.

Pr. 28. mars 2021 er følgende personer tildelt æresmedlemskap i Prinsdal Tennisklubb:

  • Åse Jahren
  • John Bernt Sandberg
  • Øystein Lund
  • Petter Are Naustdal
  • Erik Fjeldsrud

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *