Koronavettregler for Prinsdal Tennisklubb pr. 20. april 2021

Banene er nå åpnet for sesongen 2021. Det er viktig at alle følger smittevernregler gjeldende i Oslo kommune ved bruk av anlegget:

For barn og unge til og med ungdomsskolealder er det tillatt med organisert idrett i grupper på maks 10 personer utendørs. Denne aldersgruppen kan unntas fra regelen om å holde én meter avstand til hverandre, dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten.

For barn og unge fra og med videregåendeskolealder er det tillatt med organisert idrett i grupper på maks 10 personer, så lenge alle kan holde én meter avstand til enhver tid. 

Voksne som er helt nødvendige for å tilrettelegge for aktiviteten, kan komme i tillegg til de 10 som deltar.

For voksne frarådes det å bedrive organisert trening. Det anbefales heller ikke å bedrive egenorganisert trening i større grupper for denne aldersgruppen. Voksne kan bruke anleggene på egenhånd, så lenge de holder god avstand til andre på anlegget. Egenorganisert aktivitet for voksne bør ikke finne sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge på anleggene.

Alle er personlig ansvarlig for å følge gjeldende smittevernregler. Dersom det samles for mange mennesker på et anlegg samtidig, kan anlegget bli stengt.

Mer informasjon om gjeldende smittevernregler for tennis på hjemmesidene til Tennisforbundet.