Mange leier vårt klubbhus til festlige arrangementer. Dåp, konfirmasjon,
fødselsdager eller rett og slett bare for hyggelig samvær.

Pyntet til fest

Kjøkkenet er godt utstyrt og dekker de fleste behov.

  • Leie betales til bankkonto: 5024.20.27210 eller Vipps # 14942 (PTK Husleie)
  • Sitteplass til 30 personer
  • Fine utearealer på terrasse med bord
  • For å booke leie – kontakt utleieansvarlig Erik Fjeldsrud – mobil 951 66 496 – Erikfjeldsrud1947@gmail.com
  • Pris: kr. 2.500,- pr dag i helg. Ellers kr. 1.500,-
  • Fra 15. april til 15. september er huset til bruk for medlemmene, og derav ikke tilgjengelig for leie