John Sandberg gikk bort 5. mai 2021, kort tid etter hans kone Kari gikk bort. Han vil bli dypt savnet. John var hjelpsom og snill. Han hjalp til i nabolaget, i Lions og ikke minst i Prinsdal Tennisklubb.

Uten John hadde det kanskje ikke blitt noen tennisbaner. Klubbens utgangspunkt var en skog med mange store trær. John stilte med motorsag og hjalp til med å felle trærne. John kontaktet et sagbruk i nærheten av hjemstedet sitt i Hobøl, slik at trærne kunne bli saget opp til ytterpanel, som er det som er på klubbhuset i dag. Og når trærne var vekk stilte John opp med sin Brøyt gravemaskin og sin lastebil og rensket bort stubber og matjord. Deretter kom utgraving og drenering. John sto på hele tiden.

Også når det gjaldt oppfylling med grov og fin pukk – og til slutt toppdekke. Og til slutt stilte han opp med byggingen av klubbhuset. John spilte ikke tennis selv, men han likte å hjelpe til og han satte stor pris på samholdet og dugnadsånden i klubben.

John var en av fem æresmedlemmer i Prinsdal Tennisklubb. Vi viser i dag dyp respekt over hans minne.

Styret i Prinsdal Tennisklubb