Styret innkaller herved til årsmøte i Prinsdal Tennisklubb. Årsmøtet avholdes tirsdag den 23. mars kl. 19:00 på klubbhuset i Øvre Prinsdalsvei 60, 1263 Oslo.

Årsmøtet vil bli avholdt digitalt hvis koronasituasjonen og antall deltakere tilsier dette. Vi ber derfor alle som vil delta på årsmøtet, om å sende en e-post til: Post@ptk.no.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest mandag 8. mars 2021 til post@ptk.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli sendt medlemmene per e-post senest én uke før årsmøtet. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret