Dugnadsinstruks

Høstdugnad

Høstdugnaden er en relativt liten dugnad.

Alt utstyr som nett, koster, gametellere, manuelle valser og eventuelt annet utstyr skal tas inn; enten i boden i klubbhuset eller boden ved ballveggen.

Er været medgjørlig er det viktigste å forberede grusbanene for neste sesong. Man begynner med å fjerne gammel grov grus, særlig viktig under linjene, og eventuelt ugress. Ny grus legges på, minst 12 sekker pr. bane.

Er det bra oppmøte og tid til overs er det bra om busker rundt banen og på klubbhustaketog tujahekk klippes. Planker på innsiden av gjerdet som har kommet for høyt opp og er blitt skjeve bør også graves ned på plass igjen. Blomsterkasser og terrasse bør også renskes.

Vårdugnad

Når man så kommer til våren er det viktig å starte dugnaden før banene er blitt for tørre ellers vil de sprekke opp og medføre mer arbeide. Hvis været på høstdugnaden ikke tillot fjerning av gammel grus etc. og pålegg av ny grus må dette gjøres så tidlig som mulig om våren etter at banene er ryddet. Det er viktig at man da hele tiden holder banene tilstrekkelig fuktige. Man må derfor sannsynligvis sette på vannet enkelte dager, men passe på at man stenger igjen på kvelden slik at dysene ikke fryser i stykker.

Banene er veldig ømfintlige for frost. I begynnelsen på våren bruker man kun manuell vanning etter behov. Så snart man tror man er ferdig med frostfrie netter og ny grus er lagt på (hvis ikke så skjedde på høsten) er det tid for å banke linjer. Dette er kanskje det aller viktigste punktet på våren. Det er særdeles viktig at grusen under linjene er tilstrekkelig fuktig for at bankingen skal ha den rette effekten. Det bør nesten være litt ‘sølete’. Banking på tørr grus er helt bortkastet. Å forsøke å valse ned linjene med manuell valse anbefales absolutt ikke.

Når linjene er ferdig banket er det tid for valsing, og vi har nå en fin ordning hvor vi leier valse av Drøbak Tennisklubb. Dette har hittil vært personbasert til Torulv Tjomsland, men forhåpentligvis kan leien fortsette uavhengig av spesielle personer. Vi valser hver bane 8 ganger. Dette er vesentlig mindre enn med manuell valse da den motoriserte valsen er mye mer effektiv og gir et bedre resultat.

Banene bør etter endt valsing få hvile et par dager. Så er det tid for å sette opp nett og bringe alt annet utstyr ut på banene igjen. Så er det bare å meddele klubbens medlemmer om åpningsdato!

Andre oppgaver på vårdugnaden er rydding ute og inne og rengjøring av klubbhus. Eventuelle skader i løpet av vinteren på de grønne seilene må også repareres.

Løpende vedlikehold

For å holde banene i god stand gjennom sesongen er det viktig å følge våre retningslinjer for løpende vedlikehold av banene.

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *