Dugnadsinstruks

Vårdugnad

 • Dersom banene er blitt for tørre og viser tegn på å sprekke opp må vi sørge for manuell vanning. Automatisk vanningsanlegg, kan ikke benyttes, før man er sikker på frostfrie døgntemperaturer.
 • Linjer: Det er særdeles viktig at grusen under linjene er tilstrekkelig fuktig for at bankingen linjer skal ha den rette effekten. Det bør nesten være litt ‘sølete’. Banking på tørr grus er helt bortkastet. Å forsøke å valse ned linjene med manuell valse anbefales absolutt ikke.
 • Når linjene er ferdig banket er det tid for valsing. Klubben leier da maskinvalse av Drøbak Tennisklubb. Vi valser hver bane 8 ganger. Dette er vesentlig mindre enn med manuell valse da den motoriserte valsen er mye mer effektiv og gir et bedre resultat. Frivillige til dette arbeidet er også velkommen. En trivelig jobb.
 • Banene bør etter endt valsing få hvile et par dager. Så er det tid for å sette opp nett og bringe alt annet utstyr ut på banene igjen. Så er det bare å meddele klubbens medlemmer om åpningsdato!
 • Andre oppgaver på vårdugnaden er rydding ute og inne og rengjøring av klubbhus. Eventuelle skader i løpet av vinteren på de grønne seilene må også repareres.
 • Banenett, krakker, søppelbøtter, gametellere, koster, linjekoster skal ut på banen

Høstdugnad

 • Nytt lag med grus legges ut på banene.
 • Tujahekk mot p-plass må sages ned i høyden og hekk inn mot banen klippes for å få god gangveibredde. Dette er det greit at flere bidrar med. Har noen god redskap til dette, så ta med dette på dugnaden.
 • Alt utstyr som nett, koster, gametellere, manuelle valser og eventuelt annet utstyr skal tas inn; enten i boden i klubbhuset eller boden ved ballveggen.
 • Busker rundt banen og på klubbhusets tak skal klippes ned.
 • Planker på innsiden av gjerdet som har kommet for høyt opp og er blitt skjeve skal graves ned på plass igjen.
 • Blomsterkasser og terrasse bør også renskes.

Løpende vedlikehold

For å holde banene i god stand gjennom sesongen er det viktig å følge våre retningslinjer for løpende vedlikehold av banene.