Covid 19: Anbefalinger som gjelder for trening, egentrening og arrangement i tennis og padel

Norges Tennisforbund sendte 13. desember 2021 ut brev til klubbene med anbefalinger som gjelder for trening, egentrening og arrangement i tennis og padel, se NTF sine hjemmesider.

Oppsummert innebærer dette at vi fortsatt kan spille tennis innendørs, forutsatt at anlegget vi benytter holder åpent og retningslinjene vedr. forsvarlig smittevern overholdes, hvor de viktigste punktene er oppsummert nedenfor.

• Hold deg hjemme om du er syk.
• Vask hendene ofte, og unngå håndtrykk og klemmer.
• Reduser antall nærkontakter.
• Unngå kollektivtransport dersom det er mulig.
• Bruk munnbind – utenom aktiviteten – hvis det ikke er mulig å holde en meter avstand til
andre.