Takk til alle som møtte opp på dugnaden i helgen for flott innsats! Lørdag var oppmøtet godt, vi hadde «fullt lag», og fikk banket ferdig linjene og lagt ferdig grus på bane 1 og bane 2, samt startet på det samme på bane 4. Søndagen var oppmøtet litt «under par» men takket være fantastisk innsats av de som møtte opp fikk vi banket ferdig linjer og lagt på ny grus på bane 3 og 4, til tross for at det gikk en del tid til fiksing av linjer som hadde løsnet på disse to banene. Nedenfor følger et par bilder av «den harde kjerne» fra søndagen (mangler på bildet Pål M. og Harald S. som har stått på begge dager).

 

 

Nå er banene klare for valsing. Valsingen gjennomføres i morgen med innleid motorisert valse. Takk til Torulv og Drøbak TK for hjelp med innleie av valsemaskin og for hjelp med arbeidet.

Etter det gjenstår bare å få nett, gametellere, benker etc. på plass på banene, så er sesongen i gang 🙂