Årsmøte – torsdag 16. mars

Årsmøte 2023 for Prinsdal Tennisklubb fant sted torsdag 16. mars kl. 19:00 på klubbhuset. 15 medlemmer deltok. Nedenfor følger en oppsummering av de viktigste sakene.

Årsberetning, årsregnskap, kontrollutvalgets beretning og budsjett for 2023 ble godkjent.

Medlemskontingenten for 2023 ble fastsatt (ingen endring fra i fjor).

Valg av styre:

Styret i Prinsdal Tennisklubb består etter årsmøtet av følgende personer:

Leder – Lars Eriksson – Gjenvalgt – varighet 2 år

Nestleder og kasserer – Julius Lund – Ikke på valg – ett år igjen

Styremedlem og sportslig leder – Fredrick Andreas Wood – Ikke på valg – ett år igjen

Styremedlem og bane- og dugnadsansvarlig – Øystein Lund – Ikke på valg – ett år igjen

Styremedlem og hus- og utleieansvarlig – Erik Fjeldsrud – Gjenvalgt – varighet 2 år

Styremedlem og sekretær – Martine Nord – Ikke på valg – ett år igjen

Varamedlem – Liv Kronstad – Gjenvalgt – varighet 1 år

Fullstendig protokoll fra årsmøtet sendes ut pr. e-post til medlemmene.