Saksliste og saksdokumenter for årsmøte i Prinsdal Tennisklubb er nå sendt ut til medlemmene pr. e-post. Årsmøtet avholdes torsdag den 14. mars kl. 19:00 på Klubbhuset i Øvre Prinsdals vei 60, 1263 Oslo. Håper å se så mange som mulig av dere der!  Vi setter av tid til litt sosialt samvær etter den formelle delen og vi håper så mange som mulig stiller. Som det fremgår av sakslisten har vi kandidater til alle verv og det er således «ufarlig» å stille 🙂

Fint om dere sender påmelding på e-post post@ptk.no så vi vet hvor mange som kommer både ift. stemmegivning og servering.

mvh

Styret