Årsmøtet i Prinsdal Tennisklubb for 2021 ble avholdt tirsdag 23. mars på Teams. 5 medlemmer deltok. Nedenfor følger en oppsummering av sakene som ble behandlet:

 1. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent
 2. Lars Eriksson ble valgt som møteleder og Julius Lund ble valgt som sekretær og de samme personene ble valgt til å undertegne protokollen.
 3. Styrets årsberetning for 2020 ble enstemmig vedtatt
 4. Årsregnskapet for 2020 med resultat, balanse, noter og revisors beretning ble enstemmig godkjent
 5. Følgende satser for kontingent 2021 ble enstemmig vedtatt:
  • Senior: 2 000,- (uendret)
  • Junior (u19), student: 1 100,- (uendret)
  • Barn (u16): 500, – (ned fra 700)
  • Pensjonist (o65): 1 100,- (uendret)
  • Familie: 2 900,- (uendret)
  • Støttemedlemskap: 300,- (økning kr. 50)
 6. Følgende godtgjørelse til styret i 2021 ble enstemmig vedtatt: Styremedlemmer som er seniormedlem eller betaler familiemedlemskap får kr. 1 900,- i rabatt på medlemskontingenten. Styremedlemmer som er pensjonist- eller juniormedlem får rabatt på kr. 1 000,- på medlemskontingenten
 7. Styrets forslag til budsjett for 2021 ble enstemmig godkjent av årsmøtet
 8. Styret orienterte om at styret enstemmig har besluttet å utnevne Erik Fjeldsrud som æresmedlem i Prinsdal Tennisklubb. Dette vil bli markert ved en senere anledning.
 9. Det var ingen innkomne forslag
 10. Valg. Følgende sammensetning av styre, revisor og valgkomité for 2021 ble valgt på årsmøtet:
  • Styreleder – Lars Eriksson – På valg – varighet 2 år
  • Styremedlem/Sportslig leder – Petter Naustdal – Ikke på valg – ett år igjen
  • Styremedlem/Kasserer – Julius Lund – Ikke på valg – ett år igjen
  • Styremedlem/Bane/dugnadsansvarlig – Øystein Lund – På valg – varighet 1 år. Vi fikk ingen kandidater til denne styreplassen, så Øystein har sagt seg villig til å sitte videre i styret til tross for sykdom. Resten av styret og nystartet dugnadkomité vil sammen ta ansvar for vår-dugnaden og det løpende vedlikeholdet av banene i 2021. Vi oppfordrer alle medlemmer til å stille seg til disposisjon for dugnadkomiteen og vi forventer at alle medlemmer stiller på vår-dugnaden. Vi har allerede fått flere som har meldt seg frivillig til dugnad-komiteen.
  • Styremedlem/Klubbhus og utleieansvarlig – Erik Fjeldsrud – På valg – varighet 2 år
  • Styremedlem – Pål Mathiesen – På valg – varighet 1 år
  • Revisor 1 – William Nyhagen – På valg – varighet 1 år
  • Revisor 2 – Harald Stedje – På valg – varighet 1 år
  • Valgkomité for 2021 – Thorbjørn Matsen og Egil Dragseth