Protokoll fra årsmøtet: 

Årsmøtet ble avholdt på klubbhuset i Øvre Prinsdals vei 60 den 24. mars 2022.

Sak:

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede

Styret opplyste om antall stemmeberettigede medlemmer som var til stede ved oppstart av årsmøtet.

Forslag fra styret:
5 fremmøtte stemmeberettigede medlemmer godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Eriksson.

5 stemmer for og 0 stemmer mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret fremla forslag om at innkalling og saksliste ble godkjent.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Eriksson.

5 stemmer for og 0 stemmer mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

 1. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

Styret foreslo Lars Eriksson som dirigent, Julius Lund som referent, og Martine Nord og Øystein Lund til å underskrive protokollen.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Eriksson.

5 stemmer for og 0 stemmer mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

 1. Behandling av idrettslagets årsberetning for 2021

Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.

Forslag fra styret:
Årsberetningen godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Eriksson.

5 stemmer for og 0 stemmer mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

 1. Behandling av idrettslagets regnskap for 2021 i revidert stand

Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.

Forslag fra styret: Regnskapet godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Eriksson.

5 stemmer for og 0 stemmer mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

 1. Fastsettelse medlemskontingent

Forslag fra styret: Medlemskontingent for 2022:

Senior: kr 2 000,- (uendret)
Junior, student <25 år: kr 1 100,- (uendret)
Barn (t.o.m. 16 år): kr 500,- (uendret)
Pensjonist: kr 1 100,- (uendret)
Familie: kr 2 900,- (uendret)
Støttemedlemskap: kr 300,- (uendret)

Følgende hadde ordet i saken: Lars Eriksson.

 

5 stemmer for og 0 stemmer mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

 

 1. Fastsettelse styrets godtgjørelse

Forslag fra styret:

Styremedlemmer som er seniormedlem eller betaler familiemedlemskap får kr. 1.900,- i rabatt på medlemskontingenten.

Styremedlemmer som er pensjonist- eller juniormedlem får rabatt på kr. 1.000,- på medlemskontingenten.

Styremedlemmer som er barn får rabatt på kr. 400,- på medlemskontingenten.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Eriksson.

5 stemmer for og 0 stemmer mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

 1. Budsjett for 2022

Styret fremla forslag til budsjett for 2022 for godkjenning av årsmøtet. Det er budsjettert med inntekter på kr. 280.550, kostnader på kr. 231.850, og et overskudd på kr. 48.700.

Forslag fra styret: Budsjettet godkjennes.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Eriksson og Julius Lund.

5 stemmer for og 0 stemmer mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

 1. Revidert lov for Prinsdal Tennisklubb

Styret fremla forslag til revidert lov for Prinsdal Tennisklubb. Loven er revidert for å være i samsvar med NIFs oppdaterte lovnorm. I tillegg er statutter for æresmedlemskap tatt inn som § 26.

Forslag fra styret: Styrets forslag til lov for Prinsdal Tennisklubb godkjennes av årsmøtet.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Eriksson.

5 stemmer for og 0 stemmer mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

 1. Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

 1. Valg

10.1 Valg styre

Valg av nestleder:
Forslag fra valgkomitéen:
Julius Lund velges som nestleder (kasserer)

Følgende hadde ordet i saken: Lars Eriksson

5 stemmer for og 0 stemmer mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av øvrige styremedlemmer:
Forslag fra valgkomitéen:
Fredrick Andreas Wood velges som styremedlem (sportslig leder)
Martine Nord velges som styremedlem (sekretær)
Øystein Lund velges som styremedlem (bane og dugnadsansvarlig)

Følgende hadde ordet i saken: Lars Eriksson.

5 stemmer for og 0 stemmer mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av varamedlem:
Forslag fra valgkomitéen:
Liv Kronstad velges som varamedlem til styret.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Eriksson.

5 stemmer for og 0 stemmer mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Styret i Prinsdal Tennisklubb består fra 24. mars 2022 av følgende personer:

Styreleder – Lars Eriksson – Ikke på valg – 1 år igjen
Nestleder (kasserer) – Julius Lund – Valgt for 2 år
Styremedlem (sportslig leder) – Fredrick Andreas Wood – Valgt for 2 år
Styremedlem (sekretær) – Martine Nord – Valgt for 2 år
Styremedlem (bane og dugnadsansvarlig) – Øystein Lund – Valgt for 2 år
Styremedlem (hus/utleieansvarlig) – Erik Fjeldsrud – Ikke på valg – 1 år igjen
Varamedlem – Liv Kronstad – Valgt for 1 år

10.2 Valg av kontrollutvalg

Valg av to medlemmer av kontrollutvalget
Forslag fra valgkomitéen:
Ingvar Gjedrem og Harald Stedje velges som medlemmer av kontrollutvalget.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Eriksson.

5 stemmer for og 0 stemmer mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av varamedlem til kontrollutvalget
Forslag fra valgkomitéen:
William Nyhagen velges som varamedlem av kontrollutvalget.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Eriksson.

5 stemmer for og 0 stemmer mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

10.3 Valg av valgkomité

Valg av leder i valgkomitéen.
                Forslag fra styret: Egil Dragseth velges som leder av valgkomiteen.

Følgende hadde ordet i saken: Lars Eriksson.

5 stemmer for og 0 stemmer mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av medlemmer i valgkomitéen.
                Forslag fra styret:
Thorbjørn Matsen velges som medlem av valgkomitéen

Følgende hadde ordet i saken: Lars Eriksson.

5 stemmer for og 0 stemmer mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

Valg av varamedlem i valgkomitéen.
Forslag fra styret:
Petter Naustdal velges som varamedlem av valgkomiteen

Følgende hadde ordet i saken: Lars Eriksson.

5 stemmer for og 0 stemmer mot.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.