Anlegget åpnet for sesongen 2021 – takk for fantastisk innsats på dugnaden!

Vi har gleden av å opplyse om at banene nå er ferdige, nett montert og anlegget åpnet for sesongen 2021. Alle medlemmer som har betalt kontingenten for 2021 er velkomne til å spille.  Nye nøkkelkort er bestilt, men inntil videre fungerer fjorårets nøkkelkort.

Fjorårets retningslinjer for reservasjon av bane videreføres. Booking gjøres her på Websiden.

Styret sto ovenfor en stor utfordring når Øystein Lund, vår baneansvarlig over mange år fikk kreft og ikke kunne være med på istandsetting av banene i år da han gjennomgår cellegiftbehandling. Vi har nå sett hvilken stor jobb det er og hvilken innsats som vi har vært bortskjemt med å få over så mange år. Vi steppet alle opp når det trengtes og det har kommet mye positivt ut av dette. Flere har involvert seg, alle i styret har stått på ekstra og flere medlemmer har stilt opp og delt på byrden, og blitt ordentlig kjent med hva jobben går ut på.

Dette må vi bygge videre på! Får vi enda noen flere medlemmer til å stille, bare én av dagene, så blir det mindre på hver enkelt av oss. Noen av oss har hatt tre fulle dager på banen, som er litt mye, men gøy når man ser resultatet! Attesten fra de som har sett banene er at de fortsatt er blant Norges fineste grusbaner 🙂

Vi håper å se dere snart på banene! Husk å følge gjeldende smittevernregler.