Strategi og teknikk på første- og andre serve

En god serve er et viktig angrepsvåpen, men det er teknisk sett det vanskeligste slaget, og ballen går ofte i nettet eller utenfor serveruten. Vi bruker to typer serve:

Første serve – et angrepsvåpen hvor styrke/fart og plassering er målet. En første serve kan slås hardt og flatt, med kick (topspinn) eller med slice ut av banen, eventuelt inn i kroppen på motstanderen. Første serve har høyere risiko for å feile, men lykkes den, kan den være et godt angrepsvåpen. Den er vanskelig å returnere og kan bli en ren vinner eller gi korte baller tilbake. Disse gjør det lettere å få overtaket i spillet.

Andre serve – har innlagt skru, gjerne toppspinn/sideskru, som gir økt sikkerhet. Andre serve skal ha betydelig høyere sannsynlighet for å lykkes, dvs. treffe i motstanderens serverute. En god andre serve bør ha skru som gjør at den har høyere nettklarering, skifter retning og gjerne spretter høyt. Dette gjør det vanskelig for motstanderen å gi en god retur. En serve ved toppspinn og sideskru kalles kick-serve og en serve med sideskru kalles slice.

Før man begynner å trene på kick- og slice serve bør man lære seg en god grunnteknikk på serven. Denne videoen gir en god trinnvis innføring i hvordan lære seg god grunnteknikk.

Når du har lært grunnteknikken kan du gå videre til å øve på kick- og slice-serve. Vi har lagt ut noen nyttige instruksjonsvideoer for dette under tennistips.